1. AFE 5:32
  2. Egyro 4:59
  3. PK Now 5:45
  4. PK Shuffle 5:26